Yükleniyor...

1. Çalışanlarımızın performansını arttırıcı etkinlikler düzenleyerek, iş güvenliğini arttırarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve istihdam yaratmak.

2. Daima kaliteli hizmet sunmak; bu amaçla yönetim ve iş organizasyonlarında kalite güvence sistemlerini kurmak

3. Çalışmalarımızda personelin sağlığını, iş güvenliğini ve çevreye saygıyı ilke edinmek.

4. Uygun çözümlerin üretilebilmesi için, çalışanların sürekli gelişimini sağlamak.

5. Kalite Yönetim Sistemi şartlarından taviz vermeden, müşteri memnuniyetini sağlayarak, Ülke Ekonomisine katma değer yaratacak Turizm, Yolcu ve Yat Limanı alanlarında öncü firma olmak.

6. Kara trafiğini rahatlatmak amacıyla, deniz yolu ile yük, yolcu ve araç taşımacılığını geliştirecek projelere öncülük etmek.

7. ISO 9001 gereksinimlerine uymak.

8. Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

9. Kıyı tesisi faaliyetlerimizi mevzuata,etik ilkelere, limancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.