Loading...


  • ZEYPORT ZEYTİNBURNU LİMAN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
    TEMPORARY STORAGE PLACE 2023 SERVICE TARIFF (USD)

After filling in the fields below, Press "Calculate" button.

Weight(kg)

Time(day)

FEE


STORAGE FEE


TRANSPALET


FORKLIFT


CRANETOTAL FEE

ARDİYE ÜCRETLERİ
ARDİYE ÜCRETİ0.025 usd x Kg x gün x kur
TRANSPALET (Azami 75. Kg'a Kadar Kullanılır)
Paletli/Paletsiz Mallarda40.- USD
* Antrepo hizmetlerinde; Asgari fatura tutarı
(Beher Beyanname için 50 kg. kadar)
85.- USD
* Antrepo hizmetlerinde; Asgari fatura tutarı
(Beher Beyanname için 51 kg. ve üstü)
100.-USD
* Hacimli mallarda ; 1 m3 = 333 kg hesaplanır
FORKLİFT ÜCRETLERİ (Beher Beyanname İçin)
Forklift (3 tona kadar ve azami 30 dakika)75.- USD
VİNÇ ÜCRETLERİ (Beher Beyanname İçin)
Vinç (3 tona kadar ve azami 30 dakika)115.- USD
Mobil Ekipman ve Eleçleme Hizmeti verilmez.
Mobil Ekipman talep edilmesi halinde Yürürlükteki tarife üzerinden ücretlendirilir.
ARAÇ ARDİYE ÜCRETİ
ARAÇ ARDİYE ÜCRETİ 45.-USD/6 SAAT VE KESRİ İÇİN
Araçların Limana girişinden itibaren limanda kalış süreleri 6 saatttir. 6 saati aşan barınmalar için beher her 6 saat ve kesri için araç ardiye ücreti tahsil edilir.
Liman sahasında araçlar arasında eşya transferi yasaktır. Her halükarda Araçların Liman sahasında 24 saati aşan bekleme yapması yasaktır.

* Zeyport Liman Sahası'ndaki Gümrüklü sahada bulunan Geçici Depolama Yeri nden alınan yada diğer Gümrük idarelerinden getirilip Acente Hizmet Teknelerine yüklenecek veya Acenta Hizmet Teknelerinden Geçici Depolama Yerine gidecek yada diğer Gümrük idarelerine sevk edilecek her türlü elle taşınması mümkün bulunmayan emtianın taşınması, yükleme-boşaltması Zeyport'un tahakkuk,tahsil ve temin edeceği Vinç, Forlift ve bunları sevk ve idare eden elemanlar vasıtasıyla yapılacaktır.
Beher Kap AğırlığıTranspaletForkliftVinç
0-25 Kg.İhtiyariİhtiyariİhtiyari
26-75 Kg.Mecburiİhtiyariİhtiyari
76-100 Kg.________Mecburiİhtiyari
101 Kg. veya 1 m3 üstü________MecburiMecburi
* Emtianın Transpalet ile taşınması müşteri tarafından yapılır.Transpalet kullanımı veya diğer ihtiyari hizmetlerin müşteri/müşteri temsilcisi tarafından görülmesi esnasında; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile emtianın emniyetinden Zeyport sorumlu tutulamaz.
* 75 kg.'a kadar eşyaların transferi ve Acente botuna yüklenmesi/boşaltması işlemi, müşteri talebi doğrultusunda Zeyport personeli tarafından mobil ekipman kullanılarak yapılır ve ekipman ücreti (Forklift / Vinç ) faturaya yansıtılır.
* İşbu tarifede belirtilmemiş husus ve ücretlerde, Türkiye Deniz İşletmeleri A.Ş. 'nin "Liman Hizmetleri Tarifesi" esas olacaktır.
* 03.12.2004 tarih 25659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2004/8127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği; K.D.V. Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde uygulanacak asgari tutar, K.D.V. Hariç 100.-TL olarak tespit edilmiştir.